Poreklo imena reke Drine

Zanimlјivosti o poreklu imena Drine glase nekako ovako:

U narodu je Drina, po zelenoj boji vode, nekad nazivana Zelenika. Zelena boja je naročito izražena u gornjem i srednjem toku.

Ime reke „Drinos” se po prvi put pojavlјuje upisano na tzv. Pajtingerovoj tabli – najstarijoj karti koja datira iz perioda srednjeg veka.
Po predanju je turski sultan Mehmed Fatihu godine 1463. prelazio Zeleniku skelom kod mesta Ustikoline. Prilikom prelaska, sultanov konj je upao u vodu i utopio se. Sultan je vikao: „Bu su derin!”, što znači: „ova voda je duboka!”.

Tako je, iz reči Derin, nakon raznih glasovne promene i modifikacija, tokom vremena nastalo ime reke: Drina.